Citater & Udsagn

“Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts”

Albert Einstein


“I hold this to be the highest task of a bond between two people: that each should stand guard over the solitude of the other.”

Rainer Maria Rilke


“…Find Deres egen stille, uforstyrrede udvikling, der som ethvert fremskridt må komme dybt indefra, og ikke kan tilskyndes eller fremskyndes af noget. At gå tiden ud og derpå føde er alt. At lade ethvert indtryk og enhver kim af en følelse fuldbyrdes helt i sig selv, i mørket, i det usigelige, ubevidste, det der er uopnåeligt for ens egen forstand, og med dyb ydmyghed og tålmodighed afvente en ny klarheds fødselstime…”

Rainer Maria Rilke, Breve til en ung digter


“…Hvad er der mellem jord og himmel, som skal bære sangen og løse gåden, andet end vor egen lidenskab?”

Kahlil Gibran, Profetens Have


“…I skal søge kildernes tabte udspring, og I skal blive en skjult hule genlydende af dybets svage stemmer, som I nu end ikke hører. I skal gå dybere ned end jeres ord, javist dybere end alle lyde, til selve jordens hjerte, og der skal I være alene med Ham, som også vandrer på Mælkevejen…”

Kahlil Gibran, Profetens Have


“…Musik er “hermetisk”, som de alkymistiske skrifter. Det er først muligt at forstå dem, når læsningen af de selvsamme skrifter, har ført os til et bevidsthedsniveau, hvor vi er resonante for ordene, dvs kan opfatte hvad der ligger bag ordene. Ved at arbejde med musikken, spille den, høre den, undersøge dem, æde og drikke den, afstå fra den i musikfaste, tænke over den, lade være med at tænke over den, opleve noget exceptionelt ved at gøre noget exceptionelt, bliver vi mere og mere resonante for musikken…”

Peter Bastian, Ind i Musikken


“Læg mærke til tomrummet -tomrummet mellem to tanker, det korte stille rum mellem ord i en samtale, mellem tonerne fra et klaver eller en fløjte, eller tomrummet mellem indåndingen og udåndingen. Når du lægger mærke til de tomrum, bliver bevidstheden om “noget” bare bevidsthed. Den rene bevidstheds formløse dimension opstår indefra og erstatter identifikationen med form.”

Echart Tolle, Stilhedens Budskab


“..Der findes noget utilgængeligt i menneskets indre, som aldrig erkender sig besejret, selv ikke i de mest slaaende tilfælde af selvopgivelse og fuldstændig mislykkethed i livet. Det er mindst af alt noget “heroisk”, men tværtimod en meget naturlig og enkel foreteelse og derfor saa umærkelig og svær at skelne, bare som et indre aandedræt, en stille forbliven ved sit, en hemmelig fred med sig selv, der ikke kan rokkes af nogen…”

Hagar Olsson, Jeg Lever


“The words we choose to use when we communicate with each other, carry vibrations. The word ‘war’ carries a whole different vibration than the word ‘peace’. The words we use are showing how we think and how we feel. The careful selection of words, helps to elevate our consciousness and resonate in higher frequencies.”

Grigoris Deoudis


“I want to sing like the birds sing, not worrying about who hears and what they think” 

Rumi


“Lediggang er roden til al kunst”

Asger Jorn